Traco Octopus
Online newsroom
management system in Avid

Our Traco Octopus MCC UX Client integrates the Octopus NRCS into Avid MediaCentral to provide editors with remote access for importing, managing and organising news reports.

Why do I need Traco Octopus?

Simply put, Traco Octopus gives editors the power to report professional standard live news, anywhere, anytime.

Traco Octopus features

Traco Octopus MCC UX Client makes it simple for you to manage and organise your news reports online and gives editors full flexibility to make adjustments within the interface.

Features
pre Broadcast.

Pomocou Traco GFX dokážete pohotovo reagovať na aktuálne udalosti a prinášať najnovšie správy. Reportáži môžete ihneď pridať grafické titulky zo širokej škály grafických šablón Viz Pilot priamo v rozhraní, upravovať ich načasovanie a trvanie na časovej osi. Týmto spôsobom môžete všetky kroky potrebné na dokončenie reportáže vykonať sami na svojom notebooku, počítači alebo tablete.

Importing and managing MOS objects

An important feature of the Traco Octopus MCC UX Client is its ability to attach sequences or “master clips” as MOS objects, which can be adjusted as required. To simplify workflows, video sequence can be imported from Interplay PAM using the “drag and drop” function. The Traco Octopus client application is also available directly through the Avid MediaComposer editing room. You no longer have to make compromises, all reports are now available in your editing room and you can work with them interactively.

Using Viz Pilot
Graphic in Traco Octopus app

Traco Octopus MCC UX Client makes it easy for editors to create graphic lower 3rd with Viz Pilot MOS objects, provided by Traco GFX. A major advantage of this integration is that MOS objects directly align with the Avid timeline.

Play Video

Download the datasheet

Download a comprehensive description of Traco Octopus, its functions and super capabilities.